čeština | angličtina | němčina | ruština
fest | EST | lest | best

-fest angličtina

Význam -fest význam

Co v angličtině znamená -fest?

-fest

A festival, a fest; used in names of events. (informal) Appended to a noun to denote a thing, especially an event or artistic work, characterized by the noun's referent.

Možná hledáte...