čeština | angličtina | němčina | ruština
forth | north | worth | fourth

-forth angličtina

Překlad -forth překlad

Jak z angličtiny přeložit -forth?

-forth angličtina » čeština

Brod -brod

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -forth?

-forth angličtina » angličtina

-ford

Možná hledáte...

-ford | -form | -fobie | -fold