IA | via | pia | mia

-ia angličtina

Význam -ia význam

Co v angličtině znamená -ia?

-ia

collections of things

-ia

Used in forming plurals of nouns in -ium and -ion.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »