IA | via | pia | mia

-ia angličtina

Význam -ia význam

Co v angličtině znamená -ia?

-ia

collections of things

-ia

Used in forming plurals of nouns in -ium and -ion.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »