lies | eis | Ives | siem

-ies angličtina

Význam -ies význam

Co v angličtině znamená -ies?

-ies

Used to form the plural forms of nouns endings in consonant-y: Used to form the third person singular of the indicative of verbs ending in consonant-y:
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ier | -ie | -iety | -ienne