piety | pity | Viet | ietf

-iety angličtina

Význam -iety význam

Co v angličtině znamená -iety?

-iety

Forming nouns denoting the quality or condition of being what is indicated by the first element of the word.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ienne | -ier | -ies | -ie