-izzle angličtina

Význam -izzle význam

Co v angličtině znamená -izzle?

-izzle

(slang) A slang suffix to form hip-hop-sounding words, which replaces the word with the first sound of the word followed by -izzle.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-izer | -iz- | -ization | -ize