ly | sly | ply | fly

-ly angličtina

Význam -ly význam

Co v angličtině znamená -ly?

-ly

Used to form adjectives from nouns, the adjectives having the sense of "like or characteristic of what is denoted by the noun". forming adjectives from nouns, in the sense "occurring at such intervals"

-ly

used to form adverbs from adjectives
Doporučujeme...Online kurzAngličtina pro designéry B2Podívat se onlinejazyky.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -ly?

-ly angličtina » angličtina

-ing ly -ful -ed