mere | emery | metre | merge

-mere angličtina

Význam -mere význam

Co v angličtině znamená -mere?

-mere

Forming nouns with the sense of part, segment
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...