muž | mum | mug | emu

-mu- angličtina

Význam -mu- význam

Co v angličtině znamená -mu-?

-mu-

(pharmacology) a shortened allomorph of the monoclonal antibody affix -mul-, used before the affixes -xi- and -zu- for ease of pronunciation
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...