nz | Zn | NY | NW

-n- angličtina

Význam -n- význam

Co v angličtině znamená -n-?

-n-

Used with certain suffixes, such as -ian and -ese, when the base word ends in a vowel that is not readily elided.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »