z | n | Zu |

Zn angličtina

zinek, Zn

Význam Zn význam

Co v angličtině znamená Zn?

Zn

zinek (= zinc) a bluish-white lustrous metallic element; brittle at ordinary temperatures but malleable when heated; used in a wide variety of alloys and in galvanizing iron; it occurs naturally as zinc sulphide in zinc blende
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Zn překlad

Jak z angličtiny přeložit Zn?

Zn angličtina » čeština

zinek Zn

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Zn?

Zn angličtina » angličtina

zinc atomic number 30
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Zn čeština

Překlad Zn anglicky

Jak se anglicky řekne Zn?

Zn čeština » angličtina

zinc Zn

Příklady Zn anglicky v příkladech

Jak přeložit Zn do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Vždy zabít v? zn?, maršál?
Do you always kill the prisoner, Marshal?
Oni nikdy byli zajat a uv? zn? n.
They were never captured and arrested.
Tak, co zn.
Now, what do these.
Pověz mi, Georgi, jak dlouho již používáš naše kvalitní produkty zn. Titán?
Tell me, George, how long have you been using our fine Titan products?
Zn.znám tě?
Do I- - Do I know you?
Všechna ta místa tu jsou. Oddělení kostýmů poskytlo 2000 Německých a Amerických uniforem včetně 500 párů výsadkových bot zn.
The costume department provided 2000 German and American uniforms including 500 pairs of Corcoran jump boots.
Ne zn.
Don't des.
Co takhle Hledám Susan Zn.: Zoufale?
How about Desperately Seeking Susan?
Marcus se mnou nespí, co jsem koupil porcelán zn. Cynthia Rowley.
Marcus and I haven't had sex since we bought the Cynthia Rowley china.
Zdravím stíhač ZN 244, příjem.
Hailing slipfighter z-N-2-4-4.
Zn4, děláním tohoto, skončíte s 2 a 2.
Zn4, and by doing that, you end up with two. and two.
Koupil mi Mustanga (auto zn. Ford) pod podmínkou, že to začne znova, a já ho nabourala.
He bought me the Mustang on the condition that I start again, so I crashed it.
Paní Fredericová to napravila už jednou a může to napravit zn.
Mrs. Frederic fixed this once, and she can fix it.
A lepicí pásku zn. Scotch!
And the Scotch tape.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »