než | new | neu | une

-ne- angličtina

Význam -ne- význam

Co v angličtině znamená -ne-?

-ne-

(pharmacology) a shortened allomorph of the monoclonal antibody affix -ner-, used before the affixes -xi- and -zu- for ease of pronunciation
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-nema | -ner- | -ness