CO2 | oz | Zo | oy

-o- angličtina

Význam -o- význam

Co v angličtině znamená -o-?

-o-

linking vowel between morphemes

-o-

(pharmacology) a monoclonal antibody derived from a murine source
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »