oz | zo | xo | ov

-o- švédština

Význam -o- význam

Co v švédštině znamená -o-?

-o-

ett så kallat fogemorfem (eller interfix), förekommer i svenska sammansatta ord  [[kyrkogård|kyrkogård]], [[mödosam|mödosam]], [[kvinnonamn|kvinnonamn]]