vote | tote | rote | note

-oate angličtina

Význam -oate význam

Co v angličtině znamená -oate?

-oate

(organic chemistry) Used to form the names of salts and esters of carboxylic acids e.g. benzoate, hexanoate
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »