on | won | von | ton

-on angličtina

Význam -on význam

Co v angličtině znamená -on?

-on

(physics, maths, and, biology) Forming nouns denoting subatomic particles (proton), quanta (photon), molecular units (codon), or substances (interferon). (biology, genetics) Forming names of things considered as basic or fundamental units, such as codon or recon. (chemistry) nonmetal element
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »