ped | před | pend | op-ed

-ped angličtina

Význam -ped význam

Co v angličtině znamená -ped?

-ped

Foot.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...