| a- | a1 | z

AZ angličtina

azimut, AZ Alkmaar

Význam AZ význam

Co v angličtině znamená AZ?

AZ

azimut (= azimuth) the azimuth of a celestial body is the angle between the vertical plane containing it and the plane of the meridian Arizona (= Arizona) a state in southwestern United States; site of the Grand Canyon
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad AZ překlad

Jak z angličtiny přeložit AZ?

AZ angličtina » čeština

azimut AZ Alkmaar

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako AZ?

AZ angličtina » angličtina

azimuth Grand Canyon State Arizona
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady AZ příklady

Jak se v angličtině používá AZ?

Citáty z filmových titulků

Alitalia announces the immediate departure. of flight AZ-611 nonstop New York to Rome.
Alitalia oznamuje okamžitý odlet. linky Az-611 nonstop New York - Řím.
This is Az, Bob.
Tohle je Oz, Bobe.
The captain and his crew..welcome you aboard flight Az 354..
Kapitán a celá posádka vás vítají na palubě letu číslo AZ 254 naší letecké společnosti.
Stop, Az! Stop it!
Přestaň!
There's Az right there.
Oh o čem to mluvíš?
Stop, az!
Přestaň!
Today, Dayr Az-Zawr and the Iraqi border.
Dneska v Deir ez-Zóru a na iráckých hranicích.
The az-6294.
AZ-6294. Jeden z našich nejnovějších.
Order 9AZ!
Rozkaz 9AZ!
Kit Nelson, AZ246, who stole the kid from his bed.
Kit Nelson, AZ246. To on toho kluka unesl z jeho postele.
Homicide at a Gas Go. Could be AZ 2445.
Někdo ujel od benzínky bez placení.
All right, we got one name circled in each of these articles, Emmet Little. AZ 2410.
Dobře, v každém z článků je zakrožkované stejné jméno, Emmitt Little.
AZ-2109.
AZ-2109.
AZ-2095, Irving Sunday.
AZ-2095, Irving Sunday.