Archimedean screw angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Archimedean screw?

Archimedean screw angličtina » angličtina

Archimedes’ spiral Archimedean spiral
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Archimedean screw příklady

Jak se v angličtině používá Archimedean screw?

Jednoduché věty

Ah, screw it.
Ále, nasrat.
This screw is loose.
Tento šroub je uvolněný.

Citáty z filmových titulků

I mean I've, I've always been a screw-up, but this?
Já bych, já bych ještě vydržel. ale tohle.!
Screw the Church! Why don't we stay?
Seru na církev, tak proč tu nezůstat?
I didn't want to screw anything up or make anything awkward for her.
Nechtěla jsem to posrat nebo jí to tu znepříjemnit.
And the dominoes stop falling, so no screw-ups.
Domino přestává padat. Čili bez chyb.
We got our murderer, and we didn't have to watch a jury screw it up.
Máme vraha a nemuseli jsme sledovat porotu, jak to zmrší.
Screw this.
Srát na to.
Screw this, it's ridiculous.
Kašlu na to, je to směšný.
Screw you.
Trhni si.
Screw you, Patrick!
Trhni si!
Hold up, how did I screw up?
Počkej, jak jsem to posral?
Screw you, Krueger!
Kašlu na tebe, Kruegere!
I really hope Stuart didn't screw me on this one.
Doufám, že mě Stuart nepodrazil.
Screw, mug.
Tak vypadni, grázle.
Screw, Otero.
Ty padej, Otero.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

And when the company does screw up - as with Beacon and more recently its plans for user data-sharing with favored vendors such as Pandora - it needs to show more humility.
A když společnost skutečně šlápne vedle, tak jako u Beaconu a nověji svými plány sdílet uživatelská data se zvýhodňovanými prodejci, jako je Pandora, musí projevit víc pokory.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »