Archimedes' screw angličtina

Význam Archimedes' screw význam

Co v angličtině znamená Archimedes' screw?

Archimedes' screw

A screwlike device that raises water
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Archimedes' screw příklady

Jak se v angličtině používá Archimedes' screw?

Jednoduché věty

Ah, screw it.
Ále, nasrat.
This screw is loose.
Tento šroub je uvolněný.

Citáty z filmových titulků

I mean I've, I've always been a screw-up, but this?
Já bych, já bych ještě vydržel. ale tohle.!
Screw the Church! Why don't we stay?
Seru na církev, tak proč tu nezůstat?
I didn't want to screw anything up or make anything awkward for her.
Nechtěla jsem to posrat nebo jí to tu znepříjemnit.
And the dominoes stop falling, so no screw-ups.
Domino přestává padat. Čili bez chyb.
We got our murderer, and we didn't have to watch a jury screw it up.
Máme vraha a nemuseli jsme sledovat porotu, jak to zmrší.
Screw this.
Srát na to.
Screw this, it's ridiculous.
Kašlu na to, je to směšný.
Screw you.
Trhni si.
Screw you, Patrick!
Trhni si!
Hold up, how did I screw up?
Počkej, jak jsem to posral?
Screw you, Krueger!
Kašlu na tebe, Kruegere!
I really hope Stuart didn't screw me on this one.
Doufám, že mě Stuart nepodrazil.
Screw, mug.
Tak vypadni, grázle.
Screw, Otero.
Ty padej, Otero.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

And when the company does screw up - as with Beacon and more recently its plans for user data-sharing with favored vendors such as Pandora - it needs to show more humility.
A když společnost skutečně šlápne vedle, tak jako u Beaconu a nověji svými plány sdílet uživatelská data se zvýhodňovanými prodejci, jako je Pandora, musí projevit víc pokory.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »