e | že | ye | ex

EE angličtina

Význam EE význam

Co v angličtině znamená EE?

EE

elektrotechnika, elektroinženýrství, elektrické inženýrství (= electrical engineering) the branch of engineering science that studies the uses of electricity and the equipment for power generation and distribution and the control of machines and communication
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako EE?

ee angličtina » angličtina

-ee

Příklady EE příklady

Jak se v angličtině používá EE?

Citáty z filmových titulků

Welcome, N'edd'ee-pahs.
Vítej Neddy-Pau.
He also killed N'edd'ee-pahs, the woman who was my mother.
Taky zabil Neddy, ženu, která mi byla matkou.
Whoo-ee!
Hele!
Looks such a kind old bloke too, doesn't'ee?
Má v hlavně spoustu jiných věcí.
Not him! Ee.
To není on!
Coo-ee. torpedo bay.
Haló! Torpédová komora.
Coo-ee!
Hé-éj!
You are thr ee r ounds behind.
Jsi o tři kola pozadu.
Look at that star, hoo-ee!
Koukněte na tu hvězdu!
Miranda! Coo-ee! Coo-ee!
Mirando! nech to na mě, synu.
Miranda! Coo-ee! Coo-ee!
Mirando! nech to na mě, synu.
Coo-ee! Behind you!
Hu Hu, za tebou!
Yee-ee-ee-ah!
Yee-ee-ee-ah!
Yee-ee-ee-ah!
Yee-ee-ee-ah!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »