is | SA | IA | ist

Isa angličtina

Isá

Význam Isa význam

Co v angličtině znamená Isa?

Isa

A diminutive of the en given name Isabel or of its variant forms, sometimes also used as a formal given name.

Isa

A en given name mainly used by Muslims.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Isa překlad

Jak z angličtiny přeložit Isa?

Isa angličtina » čeština

Isá

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Isa?

isa angličtina » angličtina

manganin manganese copper copper-manganese
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Isa příklady

Jak se v angličtině používá Isa?

Citáty z filmových titulků

Come on, El isa.
No tak, Eliso.
Hayward's Spinney isa vital part of ourheritage.
Haywardský les je důležitou součástí Britské přírody.
Isa's what I heard.
Říkali mi, že budete.
I have not seen Isa for forty-eight hours.
Už dva dny jsem ho neviděla.
I just wish to speak to Mr. Isa Whitney.
Jmenuje se Isa Whitney.
Isa? My God.
Můj Bože!
Sir Isa-who?
Iza-kdo?
Hello, Isa.
Ahoj, iso.
There's nobody like Isa.
Není nikdo jako lsa.
A murder 40 yards from where the President sleeps.. isa matterof nationalsecurity.
Vražda 37 metrů od prezidentovy ložnice je otázkou národní bezpečnosti.
It's rumored that President Sheridan and Delenn will be leaving aboard that ship for the newly completed ISA headquarters located on Minbar.
Podle našich informací se prezident Sheridan a Delenn odeberou do nověvybudované centrály ISA umístěné na Minbaru.
Aside from one brief conflict with the Centauri Republic early in its first year ISA President John Sheridan has delivered on his promise to maintain peace among all its member worlds.
Až na konflikt s Republikou Centauri splnil prezident Sheridan svůj slib, že zachová mír mezi všemi členskými světy.
Although ISA Vice President Delenn continues to make appearances during these preparations, Sheridan himself has not been seen for several days.
I když viceprezidentka Delenn při přípravách vystupuje, Sheridan už nebyl několik dní spatřen.
This isa weekend offullmoons.
Toto je týden s měsícem v úplňku.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

But King Hamad bin Isa Al Khalifa can continue to count on help from his deep-pocketed friends in Saudi Arabia, who are determined to prevent Bahrain's unrest from spilling over into their country's oil-rich Eastern Province, where most Saudi Shia live.
Král Hamad ibn Ísá al-Chalífa ale může nadále spoléhat na pomoc movitých přátel ze Saúdské Arábie, odhodlaných nepřipustit, aby se bahrajnské nepokoje přelily do jejich východní provincie bohaté na ropu, kde žije většina saúdských šíitů.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

ISA čeština

Překlad Isa anglicky

Jak se anglicky řekne Isa?

ISA čeština » angličtina

Industry Standard Architecture

Isa čeština » angličtina

Isaz

Příklady Isa anglicky v příkladech

Jak přeložit Isa do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Já nejsem nemocná, to Isa.
I am not ill.
Jmenuje se Isa Whitney.
I just wish to speak to Mr. Isa Whitney.
Podle našich informací se prezident Sheridan a Delenn odeberou do nověvybudované centrály ISA umístěné na Minbaru.
It's rumored that President Sheridan and Delenn will be leaving aboard that ship for the newly completed ISA headquarters located on Minbar.
Isa je inteligentní, ale s rodiči to neumí.
Isa's smart, but she doesn't know how to deal with parents.
Že Isa a já jsme siamská dvojčata.
That Isa and I are Siamese twins.
Jestli jde Isa.
If Isa goes.
Konfigurační utilita ISA je poškozená.
The I. C.U. is badly damaged.
Jestliže pojedeme s ním a stihnem autobus do Mount Isa. nebo zůstaneme týden tady.
Either we go with him and we get a bus from Mount Isa, or we stay here for a week.
Sestro, vemte ji na ISA.
Nurse, take her to the icu.
Isa Edengrenová zmizela ze svého pokoje.
Isa Edengren has disappeared from her room.
A Isa žije v tom altánu, když jsou pryč?
And Isa lives in that gazebo while they're away?
Isa už se o to dřív pokusila a zemřel tak její bratr.
Isa tried before, and that's how her brother died.
Je v pořádku? Isa?
Is she OK- Isa?
Hele, jestli Isa něco ví, tak to z ní vytáhnu jen tady.
If Isa's got anything for us, I'm only gonna get it here.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »