is | sa | ist | iss

Isa italština

Význam Isa význam

Co v italštině znamená Isa?

Isa

nome proprio di persona femminile

Příklady Isa příklady

Jak se v italštině používá Isa?

Citáty z filmových titulků

Ciao, Isa.
Ahoj, iso.
Non c'è nessuno come Isa.
Není nikdo jako lsa.
Isa, cosa.
Iso, co.
Isa, il mio tempo sta per finire.
Iso, běží mi čas.
Bravo, Isa!
Bravo, Iso!
Mostrate ad Isa il telefono.
Ukaž Isovi telefon.
Scusa,maho dovutochiamarti presto: ho lee'ione alle 9. - Certo! Senti, ti andrebbe di cenare insieme a me e Isa domani sera?
Nechceš zítra povečeřet s Isou a se mnou?
Isa: I genitori degli altri sono sempre più simpatici dei nostri.
Rodiče jiných jsou vždy lepší než tví vlastní.
Cosa? Isa: Dimmi un tilm.
Jméno filmu. kde někdo stepuje a uvádí tím někoho do šílenství.
Isa: Ahah ah! Voglio che lo tal come quando pensavi che non ti vedesse nessuno.
Chci, abys to udělal stejně, jako když sis myslel, že se nikdo nedívá.
Isa: Chetilm? Dimmi un tilm dove una croce indica il punto di un omicidio,..
Řekni film, kde kříž značí místo vraždy.
Che io e Isa siamo gemelli siamesi.
Že Isa a já jsme siamská dvojčata. Jo.
Isa: Mangialacomesetossi in un posto esotico mai visto prima..
Toto, můj drahý bratříčku, je. fondue se zavařenou brokolicí a sušenými švestkami.
E niente più cibo in casa. Isa: Nientechemangeresti.
Tohle je fondue a tohle je ratatouille.

ISA čeština

Překlad Isa italsky

Jak se italsky řekne Isa?

ISA čeština » italština

Industry Standard Architecture

Příklady Isa italsky v příkladech

Jak přeložit Isa do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Že Isa a já jsme siamská dvojčata. Jo.
Che io e Isa siamo gemelli siamesi.
To je Isa Endengrenová.
E' Isa Edengren.
Isa Edengrenová zmizela ze svého pokoje.
Isa Edengren e' scomparsa dalla sua stanza.
A Isa žije v tom altánu, když jsou pryč?
E Isa vive nella dependance quando loro sono via?
Isa už se o to dřív pokusila a zemřel tak její bratr.
Isa ci aveva gia' provato, e il fratello mori' cosi'.
Je v pořádku? Isa?
Sta bene, Isa?
Hele, jestli Isa něco ví, tak to z ní vytáhnu jen tady.
Se Isa ha qualcosa per noi, la otterro' solo qui.
Isa, ta dívka, kterou.
Isa, la ragazza che.
Max, Vincent a Isa tvrdili, že bych něco měl poslat.
Max, Vincent e Isa hanno detto che avrei dovuto scriverle qualcosa.
Isa-Isabello?
Isa. Isabella?
Isa má 18, Marto.
Ha 18 anni, Marta.
Je tam Isa? Tady Cesar.
Isa, sono Cesar.
Isa von Schentzová.
Isa von Schentz.
Malá Isa.
La piccola Isa.