TX | ex | te | vex

Tex angličtina

TeX

Význam Tex význam

Co v angličtině znamená Tex?

Tex

A masculine nickname, especially for a Texan.

tex

unit of linear mass density for thread or fiber

TeX

(computer languages) A digital typesetting system used primarily for the formatting of mathematical formulae
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Tex překlad

Jak z angličtiny přeložit Tex?

TeX angličtina » čeština

TeX

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Tex?

TEX angličtina » angličtina

telex tandem exchange
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Tex příklady

Jak se v angličtině používá Tex?

Citáty z filmových titulků

Hey, Tex. I been telling you about this here boy, Coleman.
Hej, Texi, vyprávěl jsem ti tady o chlapci, Colemanovi.
That's another buffalo hide you owe me, Tex.
Dlužíš mi další bizoní kůži, Texi.
Hiya, Tex.
Ahoj, Texi.
Tex, get the steers watered.
Texi, napoj voli.
Tex, get the herd started.
Texi, pojedeš za stádem.
Tex, head in those leaders and keep them milling.
Texi, svolej vozky a udělejte kruh.
Here you are, Tex.
Tady jsi Texi.
Get going, Tex.
Jeď Texi.
Sorry, Tex. I'm just leaving.
Promiň Texi, vlastně odcházím.
Wait till I tell Tex about this.
Počkej až o tom řeknu Texovi.
Don't tell Tex.
Neříkej mu to.
Sorry, Tex.
Promiň Texi.
Hello, Tex.
Ahoj, Texi.
So long, Tex.
Měj se Texi.

TeX čeština

Překlad Tex anglicky

Jak se anglicky řekne Tex?

TeX čeština » angličtina

TeX
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »