ws | we | Es | wet

Wes angličtina

systém odpadů k energii

Význam Wes význam

Co v angličtině znamená Wes?

Wes

A diminutive of the en given name Wesley.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Wes překlad

Jak z angličtiny přeložit Wes?

WES angličtina » čeština

systém odpadů k energii

Příklady Wes příklady

Jak se v angličtině používá Wes?

Citáty z filmových titulků

Easy, Wes.
Snadno, Wesi.
Wes, it's time we started home.
Wesi, je načase vyrazit domů.
Wes, we must get back to Fort Holland.
Wesi, musíme se vrátit na Fort Holland.
Wes can be very entertaining.
Wes dokáže být velmi zábavný.
I think from now on, Wes, we'll try serving dinner without it.
Myslím, Wesi, že od nynějška budeme podávat večeři bez ní.
Let's drop it, Wes.
Nechme toho, Wesi. - Proč?
Wait a bit, Wes. Let's talk this over with the.
O tomhle už jsme mluvili.
We may have believed all that when we were boys, Wes.
Všemu takovému jsme věřili, když jsme byli chlapci, Wesi.
You better get some sleep, Wes.
Běž se raději vyspat, Wesi.
Why don't you go to bed, Wes?
Proč nejdete do postele, Wesi?
I'm sorry, Wes.
Promiňte, Wesi.
That's life, Wes.
Je živá, Wesi.
The truth of the matter, sir, is that Wes Fuller is burning my house down.
Jde o to, pane, že Wes Fuller právě vypaluje můj dům.
It's Wes Todd!
To je Wes Todd!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

wes čeština

Příklady Wes anglicky v příkladech

Jak přeložit Wes do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Wes dokáže být velmi zábavný.
Wes can be very entertaining.
Jde o to, pane, že Wes Fuller právě vypaluje můj dům.
The truth of the matter, sir, is that Wes Fuller is burning my house down.
To je Wes Todd!
It's Wes Todd!
Wes Todd.
Wes Todd.
Wes Todd změnil svou výpověď, tvrdí, že šlo o sebeobranu.
Wes Todd changed his story, claims self-defence.
Já a Wes budeme přímo za váma.
Me and Wes'll be right behind you.
Chivington a Wes vám to neřekli?
Didn't Chivington and Wes say?
Kde jsou Wes a Chivington?
Where's Wes and Chivington?
Já ho nezabil, Wes ho zabil.
I didn't kill him, Wes did.
Earpem, Mastersonem, Wes Hardinem.
EARP, MASTERSON, WES HARDIN.
To je Wes.
It's Wes.
To bude Wes.
That'll be Wes.
Ještě k tomu volal Wes.
Plus Wes just called.
Toto je můj švagr, Wes.
This is my brother-in-law, Wes.