adjektivum čeština

Překlad adjektivum anglicky

Jak se anglicky řekne adjektivum?
Doporučujeme...Můj průvodce angličtinouKoupit booktook.cz »

Příklady adjektivum anglicky v příkladech

Jak přeložit adjektivum do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ano, ale pouze jako přenesené podstatné jméno nebo adjektivum.
Yes, but only in the figurative noun form or the adjective form. Heh?
Avšak doslovné adjektivum je nepřípustné.
However, the literal adjective is not appropriate.
Bulbózní je adjektivum znamenající vypouklý.
No, not at all. Bulbous is an adjective meaning bulging.
Je pokládáno za negativní zájmenné adjektivum.
It's considered a negative pronominal adjective.
Záporné zájmenné adjektivum.
A negative pronominal adjective.
Policie - policista, člen policejního sboru, policejní, adjektivum - detektivní kniha nebo film s kriminální zápletkou, obsahuje různé množství hádanek, které jsou na konci rozluštěny díky důvtipu policisty nebo detektiva.
Police -police officer, member of the police force, adjective, police (detective) Novel or film involving criminal happenings that are to some degree mysterious, resolved in the end through the ingenuity of a police officer or detective.
Ale jestli se se mnou chceš rozejít, protože jsem použil špatné adjektivum.
But if you want to break up with me because I used the wrong adjective.
Jako osoba s intuicí, to je. Myslím, že to je adjektivum od. To je jedno.
Like a person who has intuition, it's the. I think it's the adjectival.
Adjektivum podlý nestačí na popsání Alarcónových.
But without it there is little evidence to convict Alarconok.
Používáš moje jméno jako adjektivum, aby si popsala, jaký jsem?
Did you just use my name as an adjective to describe what I'm doing right now?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Česko-anglický mluvník ekonomickýObchod, finance, podnikáníKoupit booktook.cz »