čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená adjektivum?

adjektivum

jaz. slovní druh, který pojmenovává vlastnosti předmětů, abstrakt a činností

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje adjektivum?

adjektivum · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...