ar | Ra | aa | art

Ara angličtina

Oltář

Význam Ara význam

Co v angličtině znamená Ara?

Ara

a constellation in the southern hemisphere near Telescopium and Norma macaws
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ara překlad

Jak z angličtiny přeložit Ara?

Ara angličtina » čeština

Oltář

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Ara?

Ara angličtina » angličtina

Altar genus Ara Arah
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

ara čeština

Překlad Ara anglicky

Jak se anglicky řekne Ara?

ara čeština » angličtina

macaw parrot

Příklady Ara anglicky v příkladech

Jak přeložit Ara do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Mé jméno. General Kony vůdce rebelů ARA a ochránce vesnice.
My name is General Koni, leader of the NRA Rebellion and protector!
Ara zná cestu.
Ara knows the way. Go to the temple.
Určitě nás poslala Ara tudy?
Are you sure this is the way Ara told us to come?
Malí papoušci ara.
Little baby macaws.
Musí být vyříznuté z těla matky. Označené znakem Ara.
It must be cut from its mother.
Otrokyně v chrámu boha Ara.
Slave to the priests of the temple of ar.
Díky krvi tohoto dítěte budete opět děti Ara.
No! Ar, I offer this humble sacrifice to you.
Jsme poutníci. a jdeme uctít chrám Ara.
We are. pilgrims on our way to worship at the temple of ar.
Já jsem taky na cestě do chrámu Ara.
I, too, am on my way to worship at the temple of ar.
Váš král Zed, odmítnul boha Ara, a proto zemře a s ním i jeho příbuzní.
Your king zed. Has denied the God ar! Now he will die, as will his kin.
Ara Parseghian?
Ara Parseghian?
Udělal jsi KoH-man-ara.
You did the KoH-man-ara.
Nechal posledního Maď ara jít.
He lets the last Hungarian go.
Tam, kde mocná řeka odkrývá jílovité břehy, létají papoušci ara i jiné druhy pro potravu.
Where the powerful river exposes clay banks macaws and parrots fly in for a meal.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »