čeština | angličtina | němčina | ruština
aura | aha | ana | ar

ara

Český výkladový slovník

Co znamená ara?

ara

rod ptáků z čeledi papouškovitých

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje ara?

ara · podstatné jméno

+
++