archeologie čeština

Překlad archeologie anglicky

Jak se anglicky řekne archeologie?

archeologie čeština » angličtina

archaeology archeology antiquarianism archæology
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archeologie anglicky v příkladech

Jak přeložit archeologie do angličtiny?

Jednoduché věty

Archeologie odhaluje tajemství minulosti.
Archeology reveals the secrets of the past.

Citáty z filmových titulků

Je to historie, archeologie a podívaná v jednom.
This is history. and archaeology and spectacle all rolled into one.
Zajímá vás archeologie?
Are you interested in archaeology?
Allena Page, diákona kongregační církve a profesora geologie a archeologie na akademii Oberlin.
Deacon of the congregational church and professor of Geology and Archaeology at Oberlin College.
Popírá Vaše Ctihodnost jedním šmahem existenci zoologie, geologie i archeologie?
Does Your Honor deny in one breath the existence of Zoology, Geology and Archaeology?
Tvoříme historii archeologie.
I feel it. We've made archeological history.
Archeologie.
Archaeology.
Archeologie, antropologie, dávné civilizace.
Archaeology, anthropology, ancient civilisations? Correct.
Moje bývalá manželka je profesorkou archeologie v Káhiře.
My ex-wife is a professor of archaeology. She lives in Cairo.
To se archeologie týká jen stěží.
WELL, THIS IS HARDLY ARCHAEOLOGY.
Ano, archeologie se to však nijak netýká.
YES, BUT IT'S NOTHING TO DO WITH ARCHAEOLOGY.
Jsem profesor archeologie!
I'M A PROFESSOR OF ARCHAEOLOGY!
Archeologie v Tuskegee.
Archaeology, Tuskegee Institute.
Profesor archeologie, odborník na okult a také, jak bych to řekl, obstarávač vzácných památek.
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it? - obtainer of rare antiquities.
Archeologie je naším náboženstvím.
Archaeology is our religion.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Archeologie raně moderních a neandrtálských populací naznačuje, že nejsme národem vyvoleným, jejž Bůh obdaroval světlem, oním božským pobídnutím, abychom kráčeli vpřed, množili se a vyhubili své polozvířecí bližní.
The archaeology of early modern and Neanderthal populations suggests that we are not the chosen people who received from God the light, the divine mandate to go forth, multiply, and eliminate their subhuman neighbors.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »