archinephridium angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archinephridium?

archinephridium angličtina » angličtina

protonephron pronephros primitive kidney
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...