architect-in-training angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architect-in-training?

architect-in-training angličtina » angličtina

intern architect
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...