burner angličtina

kahan, hořák

Význam burner význam

Co v angličtině znamená burner?
Definice v jednoduché angličtině

burner

A burner is something that fire comes from. A burner uses fuel (such as propane) and is often found on old stoves. A burner is a the thing on stove that makes heat, even if it is electric. Take the kettle off the burner please.

burner

an apparatus for burning fuel (or refuse) a diesel engine is an oil burner the heating elements of a stove or range on which pots and pans are placed for cooking the electric range had one large burner and three smaller one
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad burner překlad

Jak z angličtiny přeložit burner?

burner angličtina » čeština

kahan hořák

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako burner?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady burner příklady

Jak se v angličtině používá burner?

Citáty z filmových titulků

Do you need me to call Valencia from a burner phone and tell her there's been a murder at the yoga studio so you and Josh can have more alone time?
Chceš abych zavolala Valencii z jednorázového telefonu a řekla jí, že se udála vražda v jejím jóga studiu, abys mohla být s Joshem sama?
That's solid, Jackson. Now you're cookin' on the front burner.
Geniální, neztrácejme ani minutu.
A lot fancier than my old coal burner on the CO.
To je luxus oproti parostroji, se kterým jsem jezdil.
Burner of Rome!
Palec nahoru!
He can trade for a six-burner gas range.
Vyšmelí si šestiplotnový sporák.
A barn burner is the meanest, lowest creature there is.
Podpalovač stodol je ta nejubožejší bytost.
He's a barn burner.
Je to pyroman.
Barn burner!
Pyromane!
A message form Burner, Sir.
Zpráva od Burnera, pane.
Burner, take a look around.
Burnere, podívejte se kolem.
He said we could use the burner in his kitchen to heat up the TV dinners.
Můžeme si u něj v kuchyni ohřát to jídlo.
He was a great burner.
Byl to skvělý hořák.
For example, the sodium and the sodium chloride both changed the light of the Bunsen burner to yellow.
Například, sodík a chlorid sodný oba změní oheň bunsenova kahanu do žluta.
Anyone can see it's a shag spot burner.
Všichni přece ví, že je to na vypalování jebáků.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In the meantime, the significant upturn in growth makes radical change far less important and it is a short step from there to putting change on the back burner.
Prozatím ale výrazný úspěch hospodářského růstu drasticky snižuje význam radikálních změn, a to je jen malý krok k bodu, kdy by mohly být dány všechny změny zase k ledu.
China might not agree, but such a move might at least return the issue to the back burner, while reinforcing Japan's image as a peaceful power.
Čína by s tím možná nesouhlasila, avšak takový krok by mohl přinejmenším odsunout celou záležitost zpátky do pozadí a současně posílit japonský obraz mírumilovné mocnosti.
Moreover, aggressive counter-terrorism activities and the separation barrier have decisively reduced cross-border attacks, containing mounting pressure in Palestine as the conflict remains on the back burner.
Agresivní protiteroristické aktivity a separační zátaras navíc rázně omezily přeshraniční útoky, což v Palestině tlumí narůstající tlak, neboť konflikt se tolik nezahřívá.
First, Iran's nuclear program is now on the diplomatic front burner.
Zaprvé, na diplomatické frontě teď do popředí vystoupil íránský jaderný program.
Efforts to open the southern border of the US and the eastern border of the EU are put on the back burner.
Snahy otevřít jižní hranici USA a východní hranici EU byly odloženy naneurčito.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...