B1

burger angličtina

hamburger

Význam burger význam

Co v angličtině znamená burger?
Definice v jednoduché angličtině

burger

A burger is a kind of sandwich, with ground meat in the middle. Short name for a hamburger.

burger

hamburger (= hamburger) a sandwich consisting of a fried cake of minced beef served on a bun, often with other ingredients

Burger

United States jurist appointed chief justice of the United States Supreme Court by Richard Nixon (1907-1995)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Překlad burger překlad

Jak z angličtiny přeložit burger?

burger angličtina » čeština

hamburger karbanátek hovězí karbanátek

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako burger?

burger angličtina » angličtina

hamburger beefburger rissole patty cutlet Hamburg

Burger angličtina » angličtina

Warren Earl Burger Warren E. Burger Warren Burger
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady burger příklady

Jak se v angličtině používá burger?

Citáty z filmových titulků

How about a cheese dog burger this time?
Co takhle dát si cheeseburger?
Is this Helen Burger?
Je to Helen Burgerová?
Uh-oh. - Mr Burger, I.
Pane Burgere, já.
Burger, bring them!
Burgere, přineste je!
Perry, baby, if you don't want that burger.
Perry, zlato, jestli nechceš ten hamburger.
I think I'll make a blue-burger out of him.
Myslím, že z něj udělám modré jelito.
I think I'm gonna go over to Burger City.
Myslím, že půjdu tamhle do Burger City.
So yo umeet him at Burger City. or you can phone Diamond-3132.
Tak za ním dojeďdo Burger City. mebo mu zavolej na Diamond-3132.
I'd like to fix him a ground glass burger.
Nejradši bych ho vykopal.
What would you say to a burger and fries?
Co takhle stavit se na hamburgr?
How'd you like your burger melts?
Jak ti chutnal ten hamburger?
Yeah, I wonder how far it is to the nearest cheese burger?
Už dlouho tu nebylo viděno turisty.
Give me a double polar burger with everything and a soda with ice cream.
Dám si dvojitý polární burger s oblohou a limonádu se zmrzlinou.
We didn't have Burger King or McDonald's.
Neměli jsme Burger King ani McDonalds.

burger čeština

Příklady burger anglicky v příkladech

Jak přeložit burger do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Myslím, že půjdu tamhle do Burger City.
I think I'm gonna go over to Burger City.
Tak za ním dojeďdo Burger City. mebo mu zavolej na Diamond-3132.
So yo umeet him at Burger City. or you can phone Diamond-3132.
Já si dám sýrovej burger a kávu.
I'd like a cheeseburger and some coffee.
Dám si dvojitý polární burger s oblohou a limonádu se zmrzlinou.
Give me a double polar burger with everything and a soda with ice cream.
Neměli jsme Burger King ani McDonalds.
We didn't have Burger King or McDonald's.
Chtěl jsem Císařský burger!
I asked for an Emperor-burger.
Na Císařský burger jsem neměl.
I couldn't afford an Emperor- burger.
Chtěl jsem po něm Císařský burger a on mi přinese cheeseburger!
I asked him for an Emperor- burger, and he brings me back a cheeseburger!
Chtěl abych mu přinesl Císařský burger, ale neměl jsem na něj, tak jsem mu vzal cheeseburger.
He asked me to get him an Emperor burger, but I couldn't afford it so I got him a cheeseburger!
Jakej finanční poradce vyrazí koupit Císařský burger a přinese cheeseburger?
What kind of financial adviser goes out to buy an Emperor- burger and comes back with a cheeseburger?
Nenávidím Bronco Burger.
I really hate Bronco Burger.
Arnolde, chceš dělat v All-American Burger?
Arnold, you want to work at All-American Burger?
Tys dělal v All-American Burger!
You worked at All-American Burger!
Můžeme jít do Burger Kingu?
Can we have Burger King?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...