chlebový čeština

Příklady chlebový anglicky v příkladech

Jak přeložit chlebový do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Voněla jako čerstvé pečivo, slané preclíky a chlebový kvásek.
She smell like fresh pastry, salt pretzels and bake leaven.
Moc dobře zná svůj chlebový puding.
The man knows his bread pudding.
Je chlebový den.
It's sandwich day.
Dám si chlebový salát.
I'll have a Cobb salad.
Chlebový salát a ledový čaj.
A Cobb salad and an iced tea.
Chlebový robertek.
A bread dildo.
Chlebový robertek je správná odpověď.
A dildo. A bread dildo is the right answer.
Neměli bychom sebrat chlebový drobečky nebo něco?
Shouldn't we drop bread crumbs or something?
Zlé zprávy někdo vykradl náš chlebový náklaďák.
Bad news. someone jacked our bread truck.
Takže jsem mu přinesla chlebový placky.
So I brought flatbread for him.
Ty, já, chlebový vymačkávač.
You, me, the bread squeezer.
Chlebový pudink?
Bread pudding'?
Všiml jsem si, že pořád nabízíte ty věci v chlebový míse.
I noticed that you're still serving things in bread bowls.
Dělám chlebový puding, puding 21. století.
I'm making a bread pudding-- a 21st century bread pudding.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...