chlorid sodný čeština

Překlad chlorid sodný anglicky

Jak se anglicky řekne chlorid sodný?

chlorid sodný čeština » angličtina

sodium chloride calcium chloride
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady chlorid sodný anglicky v příkladech

Jak přeložit chlorid sodný do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Vezme se chlorid sodný.
How? Sodium chloride.
Běžte za vašimi vědci, potřebuji nějaký chlorid sodný, a potřebuji ho hned!
Oh go to your Scientist, now I want some sodium chloride and I want it quickly!
Chlorid sodný.
Sodium chloride.
Například, sodík a chlorid sodný oba změní oheň bunsenova kahanu do žluta.
For example, the sodium and the sodium chloride both changed the light of the Bunsen burner to yellow.
Doufám, že nitrožilní dextróza a chlorid sodný je udrží, dokud se k nim nedostaneme.
I'm hoping the intravenous dextrose and saline will hold them until we get to them.
Mohli byste prosím vás někdo podat chlorid sodný?
ADRIC: Uh. Could anyone pass the sodium chloride, please?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »