garmin čeština

Příklady garmin anglicky v příkladech

Jak přeložit garmin do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Tamhle je Garmin.
There's the Garmin!
Vedl tým Garmin, tzv. antidopingový tým.
He was running Team Garmin, the so-called anti-doping team.
S tím, jak tu každý truchlí, je Garmin prakticky k nenalezení.
Ugh, it's impossible to find Garmin with everybody mourning all over the place.
Náčelník Garmin založil i jednotku, ale nenašli ho. A Sup nám navíc nařídil, že máme řešit jen přestupky.
Chief Garmin set up a task force to find the guy and turned up nothing, and most importantly, the vulture's orders were only misdemeanors, wieners.
No, to její milenec, Phil Garmin, byl strůjcem celé operace.
How so? Well, her lover, Phil Garmin, was the brains behind the operation.
Její bývalý partner Phil Garmin do té šablony dokonale zapadal.
Her former partner Phil Garmin filled that model perfectly.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...