| -a | j | a

ja angličtina

Význam ja význam

Co v angličtině znamená ja?

ja

(chiefly, South Africa, informal) yes

ja

(Korean, _, units of measure) : a traditional unit of length equivalent to about 30.3 cm.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ja příklady

Jak se v angličtině používá ja?

Citáty z filmových titulků

Ja, that's it.
To je ono.
Ja, ist ein Herr.
Ano, je to Herr.
Ja, goodbye for the last time.
Ano, sbohem a navždy.
The zoo? Ja. One of our elephants is seeing pink men.
Ja, jeden z našich slonů vidí růžové lidi.
Ja, ja! Well, then let's get along.
Pak musíme jet dál.
Ja, ja! Well, then let's get along.
Pak musíme jet dál.
Das ist ja eine schone Uberraschung, Herr Candy.
Das ist ja eine schone Uberraschung, Herr Candy.
Ja, ja. - And that you have won a very famous medal.
A že jste získal velmi vysoké ocenění.
Ja, ja. - And that you have won a very famous medal.
A že jste získal velmi vysoké ocenění.
Fiancee, ja. A toast.
Snoubenka, ja.
Ja, Gangrene.
Ja, sněť.
Ja. And I see two husbands.
I vidím dva muže.
Ah, I see girl here. - Ja?
Tady vidím dívku.
Ja, Papa!
Ja, Papa!