kin | vino | nino | lino

kino angličtina

Význam kino význam

Co v angličtině znamená kino?

kino

a gum obtained from various tropical plants; used as an astringent and in tanning East Indian tree yielding a resin or extract often used medicinally and in e.g. tanning
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako kino?

kino čeština

Překlad kino anglicky

Jak se anglicky řekne kino?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady kino anglicky v příkladech

Jak přeložit kino do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Pokud ano, koupím si soukromé kino.
If he has, I'll buy you a private cinema.
Kino Bijou.
Bijou Cinema.
Aha, kino.
Oh, movie houses.
Kino Ewa.
Go Ewa Theatre.
Když jsem odcházel, neměl jsem chuť ani na večeři, ani na kino.
I didn't feel like eating dinner when I left, and I didn't feel like a show.
Kino mě nudí.
Movies bore me.
Potřebuju na kino, tati.
It's for the movies, Pop.
Dals Tommymu čtvrťák na kino?
Did you give Tommy a quarter for the movies?
Její vlastní kino.
Her own movie theatre.
Kino začíná v 8.50.
The picture starts at 8.50.
Pro právníka není těžké zjistit, co hrálo to které kino tu kterou noc.
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.
To kino necháme na jindy.
Let's make that movie some other night.
Místní bar, kino, basebalové hřiště, železářství poštovní schránka u ruin, které kdysi byly jeho domovem.
A BASEBALL DIAMOND, A HARDWARE STORE THE MAILBOX OF WHAT WAS ONCE HIS HOUSE AND IS NOW A RUBBLE.
Protože kino, matko, je ta nejlepší zábava.
Because remember, Mother, movies are your best entertainment.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Kulturní sdělení lze přenášet také tím, jak se chovají sportovní týmy nebo hvězdy, případně prostřednictvím bezpočtu obrazů, jimiž nás zásobuje televize či kino.
Cultural messages can also be conveyed by the way that sports teams or stars conduct themselves, or in the multiple images purveyed by television or cinema.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...