lap | kap | klip | klep

klap angličtina

Význam klap význam

Co v angličtině znamená klap?

klap

(South Africa, slang, transitive) To strike; to smack.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

klap čeština

Překlad klap anglicky

Jak se anglicky řekne klap?

klap čeština » angličtina

clack

Příklady klap anglicky v příkladech

Jak přeložit klap do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Synkopická palpitace srdečního drbu vrbu a do toho bum bác, klapity klap a šuby duby!
A palpitating syncopation of the killer diller with a wicky wacky stomping of the floy joy!
Jeden našla, strčila ruku do tmy a. klap.
She found one, reached inside, and snap.
Klap?
Snap?
Klapy-klap, klapy-klap.
Flip-flap, flip-flap.
Klapy-klap, klapy-klap.
Flip-flap, flip-flap.
Heil Hitler! Klap!
The English always remember what they see.
Klap!
KLUP!
Klap!
HEIL HITLER.
Klap!
HEIL HITLER!
Heil Hitler! - Klap!
HEIL HITLER.
Heil Hitler! - Klap!
HEIL HITLER!
Heil Hitler! - Klap!
HEIL HITLER.
Heil Hitler. - Heil Hitler. - Klap!
Herr Colonel, Herr Otto Flick.
Heil Hitler. - Heil Hitler! - Klap!
Very well, at five o'clock tomorrow.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...