UV | SV | Su | suť

SUV angličtina

sportovní automobil

Význam SUV význam

Co v angličtině znamená SUV?

SUV

(= sport utility) a high-performance four-wheel drive car built on a truck chassis
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad SUV překlad

Jak z angličtiny přeložit SUV?

SUV angličtina » čeština

sportovní automobil

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako SUV?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady SUV příklady

Jak se v angličtině používá SUV?

Citáty z filmových titulků

Perfect. To the SUV!
Všichni do SUV.
Long story short, your son stole our stuff and then blew up my brother's brand-new, fully-loaded SUV.
Abych to zkrátil, váš syn nás okradl a pak zapálil SUV mého bráchy s plnou výbavou.
A black suv.
Černé SUV.
Chris duncan never owned a black suv.
Chris Duncan nikdy neměl SUV.
A black suv, city-owned.
Černé SUV, majetek města.
That was Richard Straker in the SUV. He's moving around by day so he must be the watchdog.
Občas se tu přes den ukáže takže on je tu hlídač.
I got the forensics back on Goodman's SUV.
Dostal jsem soudní krytí na Goodmanovu SUV.
By giving her the SUV.
Že jste jí dal to SUV.
It's a little SUV.
Je to STV.
What the hell is all that SUV crap?
Co je sakra STV?
It's a little jeep. SUV!
Je to džíp, jakýpak STV!
How about an SUV?
Co třeba o džíp?
I was crossing the street. This SUV came out of nowhere-- almost clipped me.
Přecházel jsem ulici a najednou mě málem srazí nějaký SUV.
So, you are thinking the Shepherds lost their lives fortheir SUV?
Ty myslíš, že Shepherdovi položili život za svý auto?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

He would have wasted far too much time in his gas-guzzling SUV, stuck in traffic jams or searching for parking spaces.
Ztratil by příliš mnoho času ve svém nenasytném SUV, uvízl by v dopravních zácpách nebo by hledal místo k zaparkování.
Whenever you fill up your European compact car's gas tank, or that of your American SUV, you pay as much as a Russian schoolteacher earns in a month.
Kdykoli natankujete plnou nádrž svého úsporného evropského auta či amerického terénního vozu, zaplatíte tolik, kolik si ruský učitel vydělá za měsíc.
Imposing a tax on those who, say, drive low-mileage SUV's is a way of harnessing humanity's collective intelligence to decide when bad side effects are a reason to alter behavior.
Uvalit daň na ty, kdo například jezdí v žíznivých sportovně užitkových automobilech, je způsob, jak využít kolektivní inteligence lidstva k posouzení, kdy jsou negativní vedlejší účinky důvodem ke změně chování.
An SUV going ten miles in the city and burning a gallon of gasoline pumps about three kilograms of carbon into the atmosphere.
Sportovně užitkový vůz, který ujede ve městě patnáct kilometrů a spálí přitom jeden galon (cca 4,5 litru) benzinu, vypustí do atmosféry zhruba tři kilogramy uhlíku.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

suv čeština

Příklady SUV anglicky v příkladech

Jak přeložit SUV do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Všichni do SUV.
Perfect. To the SUV!
Abych to zkrátil, váš syn nás okradl a pak zapálil SUV mého bráchy s plnou výbavou.
Long story short, your son stole our stuff and then blew up my brother's brand-new, fully-loaded SUV.
Černé SUV.
A black suv.
Chris Duncan nikdy neměl SUV.
Chris duncan never owned a black suv.
Černé SUV, majetek města.
A black suv, city-owned.
Dostal jsem soudní krytí na Goodmanovu SUV.
I got the forensics back on Goodman's SUV.
Je to SUV.
One of those SUVs.
Že jste jí dal to SUV.
By giving her the SUV.
Přecházel jsem ulici a najednou mě málem srazí nějaký SUV.
I was crossing the street. This SUV came out of nowhere-- almost clipped me.
Shepherdovo SUV.
Shepherd's SUV.
To auto. asi dodávka nebo SUV, vzhledem k šíři kol, ujíždí.
The vehicle-- probably a truck or an SUV, based on the width of the tire tread-- takes off.
SUV je registrováno na Adama Walkeyho.
The SUV's registered to Adam Walkey.
Policie vytáhla SUV z řeky asi před měsícem.
Police pulled an SUV from the river about a month ago.
Máš něco? - SUV zasponzoroval nějaký gangster před striptýzovým barem.
Jacked an SUV from some gangster guys outside a strip club.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ztratil by příliš mnoho času ve svém nenasytném SUV, uvízl by v dopravních zácpách nebo by hledal místo k zaparkování.
He would have wasted far too much time in his gas-guzzling SUV, stuck in traffic jams or searching for parking spaces.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »