uv | sv | su | suť

suv čeština

Příklady suv francouzsky v příkladech

Jak přeložit suv do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

V ukradeném kadilaku SUV míří západně na Murray Drive.
Prends en chasse Cadillac volée, roulant vers l'ouest.
SUV? Snažíme se někomu prchnout, né si začutat fotbal.
On essaye de semer quelqu'un.
Je to SUV.
Genre 4x4.
Že jste jí dal to SUV.
Avec ce 4x4.
Je to SUV.
C'est un véhicule tout-terrain.
Přecházel jsem ulici a najednou mě málem srazí nějaký SUV.
Je traversais la rue. La voiture a surgi et a failli me renverser.
Shepherdovo SUV.
La voiture.
SUV. Zní to jako čtyřválec.
Un 4x4, on dirait un 4 cylindres.
To auto. asi dodávka nebo SUV, vzhledem k šíři kol, ujíždí.
Le véhicule, un camion ou un 4x4, d'après la largeur des pneus, s'enfuit.
SUV je registrováno na Adama Walkeyho.
Le 4x4 appartient à Adam Walkey.
Policie vytáhla SUV z řeky asi před měsícem. Bylo registrované na Lydeckera během aktivní služby.
La police a retrouvé un utilitaire sport au fond du fleuve il y a un mois, immatriculé au nom de Lydecker et d'une holding.
SUV zasponzoroval nějaký gangster před striptýzovým barem.
On a piqué un 4x4 à des gangsters devant une boite de strip-tease.
SUV, západně po Warwick, na příští odbočte doprava.
Le 4X4 à l'ouest de Warwick, prenez la prochaine à droite.
V tom černým SUV!
Devant, dans le 4X4 noir!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ztratil by příliš mnoho času ve svém nenasytném SUV, uvízl by v dopravních zácpách nebo by hledal místo k zaparkování.
Il aurait perdu énormément de temps dans son 4x4 gourmand en essence, coincé dans les embouteillages et cherchant une place où se garer.