týl | Ty | Tl | typ

tyl čeština

Překlad tyl anglicky

Jak se anglicky řekne tyl?

tyl čeština » angličtina

tulle
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady tyl anglicky v příkladech

Jak přeložit tyl do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Večer, večerní šaty, tyl a vyšívaný satén, morková štóla platinová.
For the evening. Tulle and satin dress. Mink stole in platinum colour.
Bože můj, tento den, labutě, tyl, moje hlava.
My God. This day, the swans, the tulle, my head.
Proč jste pozabíjeli tyl lidi, vy tupci?
Why did you dumb fucks kill those people?
Až za sebou uslyšíš šustit tyl, uteč.
If you hear the rustle of tulle coming up behind you, run.
To je tyl z Paříže.
That's tulle from Paris.
Tak, co jsi dal tyl, velký bratře?
So, what did you get, big brother?
Pohyblivá stuha je tyl, což je často důvod, proč to dělají.
The floating ribbon is tulle, which is often why they do it.
Myslím, že z většiny to je tyl.
I think it's mostly tulle.
Čistý tyl.
Sheer tulle.
Budu potřebovat hedvábí v barvě slonovinové kosti na základ, perly na rukávy, ty absolutně nejmenší knoflíčky, které najdeš, na zakrytí zipu a francouzský hedvábný tyl v béžové.
I'm going to need ivory silk charmeuse for the bodice, pearls for the sleeves, the absolute smallest covered buttons you can find to cover the zipper, and a French silk tulle, in ecru.
Chce to víc, než tyl a o 150 centimetrů víc vlečky a mechanické ptáčky, kteří zazpívají mé jméno.
It needs more tulle and 50 more feet of train and animatronic birds that sing my name.
Zatím,js tyl jediná, kdo mi lhal.
So far, the only person who's lied to me is you.