yet | letý | setí | ietf

yeti angličtina

sněžný muž

Význam yeti význam

Co v angličtině znamená yeti?

yeti

(= abominable snowman) a large hairy humanoid creature said to live in the Himalayas
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad yeti překlad

Jak z angličtiny přeložit yeti?

yeti angličtina » čeština

sněžný muž yeti

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako yeti?

yeti angličtina » angličtina

abominable snowman wild person Abominable Snowman
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

yeti čeština

Překlad yeti anglicky

Jak se anglicky řekne yeti?

yeti čeština » angličtina

yeti abominable snowman

Příklady yeti anglicky v příkladech

Jak přeložit yeti do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Yeti!
The Yeti!
Ten Yeti je můj!
The Yeti's mine!
Co tohle, ty velkej yeti!?
Try on this for size, you big yeti!
Yeti, Autoni, Dalekové.
Yeti, Autons, Daleks.
Také jsme dostali vysoce výbušné náboje Yeti a velmi efektivní neprůstřelná kola pro roboty.
We've also got high-explosive rounds for Yetis and very efficient armour-piercing rounds for robots.
Říkala, že kvůli nich vypadám jako Yeti.
She said it made me look like Bigfoot.
Což je směšné, protože nikdo neví jak Yeti ve skutečnosti vypadá.
Which is ridiculous, because nobody knows what Bigfoot really looks like.
Asi vypadám jako yeti, co.
I must look like a yeti in this get-up.
Ani nevím, proč na mě včera skočil ten Yeti.
I don't even know why that fucking yeti jumped me yesterday.
Jako nějaký divoch nebo Yeti.
It was like a Big Foot or a yeti or something.
Myslely jsme, že jsi Yeti nebo tak něco.
We thought you were like a yeti or something.
Ten Yeti je výřečný.
That yeti is one smooth talker.
Yeti je výřečný - to proto ho ještě nikdo nevyfotil.
Yetis are smooth-talkers. That's why you never see any pictures of them.
Yeti!
Yech!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...