abrhám čeština

Příklady abrhám bulharsky v příkladech

Jak přeložit abrhám do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Jo, snad to znáte. Potopa, Abrhám obětuje Izáka.
Да, наводнението, жертвоприношението Авраамово на Исак.

Možná hledáte...