ace | acera | race | are

acer čeština

Příklady acer bulharsky v příkladech

Jak přeložit acer do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Latinský název Acer platanoides.
Латинско име Асер Платаноидес.

Možná hledáte...