acer | dcera | včera | cerna

acera čeština

Příklady acera bulharsky v příkladech

Jak přeložit acera do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Mám u tebe dluh krve, za Acera a Rhaska.
Длъжник съм ти заради Акър и Раскос!

Možná hledáte...