aforismus čeština

Překlad aforismus bulharsky

Jak se bulharsky řekne aforismus?

aforismus čeština » bulharština

афоризъм

Příklady aforismus bulharsky v příkladech

Jak přeložit aforismus do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale jeho aforismus, se mi stal něčím jako osobním mottem, které vyprávím jako vtip, ale který je, jak věřím, nejopravdovejší definicí inteligence.
Това стана мой личен девиз, които казвам на шега, но за мен това е най-сериозното определение за интелигентност.
Krásný aforismus.
Това изказване ми хареса.
Viděl jsem Ganešu a myslel jsem, že oceníte aforismus, víte?
Видях Ганеш и си помислих, че ще ви хареса афоризъма.

Možná hledáte...