lis | isa | list | visa

lisa čeština

Příklady lisa bulharsky v příkladech

Jak přeložit lisa do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Lisa Barnesová.
Лиза Банрс.
Lisa Fremontová je správné děvče pro každého muže, co má trochu rozum.
Лиза Фремонт е правилното момиче за всеки мъж с половин мозък които може да си отвори поне едното око.
Lisa vás miluje až do morku kosti.
Лиза е пълна с любов към теб.
Lisa.
Лиса.
Lisa Fremontová, co nikdy nenosí dvakrát stejné šaty?
Това ли е Лиза Фремонт която никога не носи една и съща рокля два пъти?
Tome, to je slečna Lisa Fremontová.
Том, това е г-ца Лиза Фремонт.
Lisa je ve vězení.
Чуй ме! Лиза е в затвора.
Lisa se jmenuje, Bláznivá Lisa, Lisa Povětrnice.
Лиза се казва. Лесна-Лиза. За всички-Лиза.
Lisa se jmenuje, Bláznivá Lisa, Lisa Povětrnice.
Лиза се казва. Лесна-Лиза. За всички-Лиза.
Lisa se jmenuje, Bláznivá Lisa, Lisa Povětrnice.
Лиза се казва. Лесна-Лиза. За всички-Лиза.
Lisa Rozhoďnožka.
Кучка-Лиза! О, колко е груб.
Moje žena Lisa.
А това е жена ми - Лиза.
Kovář, Lisa, rytíř, Raval, Jons i Skat.
Ковачът, и Лиза, и Рицарят, и Равал, и Йонс, и Скат.
Lisa, Lisa, oči anděla, nejkrásnější dívka na zastávce autobusu do Naples.
Лиса, ангелооката ми, най-красивата жена, качвала се на автобус от Неапол!

Možná hledáte...