tematicky čeština

Příklady tematicky bulharsky v příkladech

Jak přeložit tematicky do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

A oni bzučí vždy tematicky a tento týden námořními zvuky.
Тръпнат от нетърпение, а тази седмица звънят с морски звуци.
To je vtipné, protože jsi udělal vtip založený na relativní pozici, který se tematicky vrací k našemu rozhovoru o situační morálce.
Забавно, защото каза шега базирана на относителна позиция, което връща тематиката към нашата дискусия за ситуационния морал.
Pojďme si dát vodku, udělejme to tematicky.
Стига де..

Možná hledáte...